18/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 25.05.2012 godz. 11:00

CPV: 71320000-7, 71248000-8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 49 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji