23/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 15.06.2012 godz. 11.00

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45312310-3, 45410000-4, 45450000-6

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianie instalacji odgromowej do złącz kontrolnych w budynkach nr 1 i 3 na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.