24/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 15.06.2012 godz.11.00

CPV: 45000000-7 , 45111300-1 , 45312310-3 , 45410000-4 , 45450000-6

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianie instalacji odgromowej do złącz kontrolnych w budynkach nr 4, 11, 19, 33 i 34 na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.