27/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 08.08.2012 godz. 11:00

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie