33/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 03.09.2012

CPV: 71320000-7, 71248000-8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługa polegająca na opracowaniu projektu technicznego przebudowy podjazdu do rampy przeładunkowej przy budynku nr 47 - stołówka zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Pliki do pobrania