31/12/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.09.2012 godz. 11:00

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45300000-0, 45300000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty budowlane polegające na rozbiórce kojców dla psów (obiekt budowlany nr 5) zlokalizowanych na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

Roboty budowlane polegające na rozbiórce kojców dla psów (obiekt budowlany nr 5) oraz na zagospodarowaniu terenu porozbiórkowego zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.