40/12/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 08.11.2012 r godz. 11:00

CPV: 03142500-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych świeżych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach