06/13/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 25.03.2013 godz. 11:00

CPV: 45000000-7 , 45310000-3 , 45410000-4 ,45261000-4, 45300000-0 , 45312311-0 45331100-7 , 45320000-6 , 45421000-4 ,71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynków nr 12, 14, 50, 15, 35, 71, 72 zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.