07/13/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 20.03.2013 godz. 11:00

CPV: 50700000-2.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów i agregatów wody lodowej, przeglądów i konserwacji instalacji wody basenowej oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w obiektach na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Bazie Policji Wodnej w Kalu k/ Węgorzewa