14/13/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 10.06.2013 godz. 11:00

CPV: 50.70.00.00-2.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usługa polegająca na wykonaniu jednego rocznego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w obiekcie na terenie Bazy Policji Wodnej w Kalu k/Węgorzewa

Pliki do pobrania