13/13/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.06.2013 godz. 11:00

CPV: 45262700-8; 45000000-7; 45111300; 45410000-4; 45421000-4; 45261000-4; 45300000-0; 45330000-9; 45331100-7; 45310000-3; 45331210-1; 45314320-0; 45231400-9; 45400000-1; 45321000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie remontu i przebudowy budynku internatowego nr 49 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.