16/13/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 21.08.2013 godz. 11:00

CPV: 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0).

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii CSP w Sułkowicach

Pliki do pobrania