25/13/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 50712000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów i konserwacji wraz z wymianą filtrów w centralach wentylacyjnych GOLD oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń.

Pliki do pobrania