06/14/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 10.03.2014 godz. 11:00

CPV: 33.71.19.00-6, 39.81.11.00-1, 39.81.11.10-4, 39.83.13.00-9, 39.80.00.00-0.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania