02/14/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 27.02.2014 godz. 11:00

CPV: 507120009

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dwóch przeglądów centrali wentylacyjnej Menerga oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji.

Pliki do pobrania