12/14/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.08.2014 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45421000-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatowym nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.