14/14/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 08.10.2014 godz.12:00

CPV: 41.11.00.00-3, 90.00.00.00-7.

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wody na cele socjalno - bytowe oraz odbiór ścieków z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania