17/14/KPa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 25.11.2014 godz. 11:00

CPV: 15713000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach

Pliki do pobrania