01/15/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 25.02.2015 godz. 11:00

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4, 45261000-4, 45312311-0, 45320000-6, 45421000-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków nr 12, 14, 50, 15, 71, 72 zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.