06/15/KPa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 23.06.2015 godz.11:00

CPV: 15713000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa pełnoporcjowej karmy dla psów pracujących do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Pliki do pobrania