07/15/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 02.07.2015 godz. 11:00

CPV: 30231000-7, 30237000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz 54 zestawów głośnikowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.