05/16/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 16.05.2016 godz 11:00

CPV: 45233223- 8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Remont nawierzchni asfaltowej jezdni autodromu położonego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie