09/16/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 23.09.2016 godz. 11:30

CPV: 34115200-8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów z nadwoziem typu furgon osobowy dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.