01/17/KPa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 15.03.2017 godz. 11:00

CPV: 15331170-9, 15332100-5.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa owoców i warzyw mrożonych do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach