04/17/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 09.05.2017 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45111300-1; 45262500-6; 45430000-0; 45440000-3; 45451000-3; 45420000.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku nr 6 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania