05/17/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 10.05.2017 godz. 11:00

CPV: 45111300-1, 45111000-8, 45111220-6

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce trybun zewnętrznych przy budynku nr 42 oraz budynku nr 23 część a i b zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie