07/17/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 23.05.2017 godz.11:00

CPV: 71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń magazynowych na potrzeby warsztatu uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.