10/17/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 23.06.2017 godz. 11:00

CPV: 71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.