11/17/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 29.06.2017

CPV: 15321000-4; 15842100-3; 15842200-4.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa słodyczy i soków owocowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania