17/17/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 08.11.2017 godz. 10:00

CPV: 30213100-6, 30232110-8, 32420000-3, 48821000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu informatycznego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.