21/17/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.12.2017 godz. 11:00

CPV: 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Pliki do pobrania