04/18/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 12.02.2018 godz. 9:00

CPV: 15131600-1, 15310000-4, 15851000-8.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Pliki do pobrania