05/18/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 26.02.2018 godz. 11:00

CPV: 15310000-4, 15851000-8.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Pliki do pobrania