11/18/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 29.03.2018 godz. 09:00

CPV: 45000000-7; 45100000-8; 45113000-2; 45262500-6; 45430000-0; 45421000-4; 45311000-0; 45311100-1; 45231300-8; 45300000-0; 45331000-6; 45331100-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.