09/18/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 27.04.2018 godz. 09:00

CPV: 45000000-7; 45310000-3; 45314300-4; 45332000-3; 45331200-8; 45331100-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej na terenie CSP.