20/18/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 24.07.2018 godz. 09:00

CPV: 45000000-7; 45430000-0; 45421000-4; 45311000-0; 45300000-0; 45314300-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 43 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie