21/18/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 25.07.2018 godz. 12:00

CPV: 45000000-7; 45311000-0; 45320000-6; 45332200-5; 45332300-6; 45332400-7; 45410000-4; 45421000-4; 45421146-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania