22/18/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 06.08.2018 godz. 13:00

CPV: 45000000-7; 45111300-1; 45430000-0; 45442100-8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek i ścian budynku nr 29 – hala napraw samochodów i wulkanizacji, dwóch pomieszczeń motocyklowni oraz w budynku nr 15 – posadzki w warsztacie ślusarskim zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania