23/18/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.08.2018 godz. 10:00

CPV: 45000000-7; 45430000-0, 45421000-4, 45311000-0, 45300000-0, 45314300-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 43 na terenie CSP w Legionowie

Pliki do pobrania