27/18/WZiT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.12.2018 godz. 11:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie