02/19/ZKP - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.03.2019 godz. 09:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach