04/19/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 21.03.2019 godz. 11:30

CPV: 09310000; 09310000 – 5

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa energii elektrycznej do siedziby Zamawiającego.