03/19/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 02.04.2019 godz.11:00

CPV: 45000000-7; 45231300-8; 45232100-3; 45111200-0; 45111240-2; 45311200-2; 45317100-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej instalacji wody i przyłącza wody wraz z budową awaryjnego punktu poboru wody pożarowej wraz z placem manewrowym i przebudową łuku drogi dla Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach