06/19/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 26.04.2019 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45442100-8; 45421000-4; 45431100-8.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku głównego w Kalu.