03/08/ZŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.02.2008 godz. 12.00

CPV: 15500000-3, 15890000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa mleka i jego przetworów do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz bazy do zup do CSP w Legionowie