08/19/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 04.06.2019 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45311200-2; 45320000-6; 45332200-5; 45332300-6; 45332400-7.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynków nr 15 i 29 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.