10/19/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 27.06.2019 godz. 11:00

CPV: 71320000-7, 45000000-7, 45223100-7, 45262500-6, 45410000-4, 45112710-5, 45310000-3, 45315700-5, 45320000-6, 45261000-4.

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę.