12/19/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 07.08.2019 godz. 11:00

CPV: 45233223-8; 45233222-1

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi i wymianie chodników na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.