15/19/WAG - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 09.09.2019 godz. 11:00

CPV: 15131130-5

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa wędlin wieprzowo-wołowych i drobiowych do WAG ZKP w Sułkowicach