20/08/KPa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 30.06.2008 godz. 10.00

CPV: 15713000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa suchej karmy pełnoporcjowej dla psów pracujących